Visi & Misi

Visi
Menjadi Fakultas Teknik yang berorientasi masa depan yang bertumpu pada upaya penguatan wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menjadi Fakultas Teknik yang unggul dan disegani serta merupakan kebanggaan bangsa Indonesia.

Misi

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berperan aktif dalam pembangunan bangsa, dan menghasilkan sarjana/magister teknik yang berwawasan kebangsaan; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; menjadi insan yang mandiri; menjadi tauladan dalam kerukunan antar umat dan persatuan bangsa; serta bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.