Pengurus Fakultas Teknik

Susunan Pengurus Fakultas Teknik Universitas Janabadra Masa Bakti 2017-2021

Dekan                                                                : Titiek Widyasari,S.T.,M.T

Wakil Dekan  I                                                  : Dr. Eng. Mohammad Syamsiro, S.T., M.T.

Wakil Dekan II                                                  : Jemmy Edwin Bororing, S.Kom.,M.Eng

 

Ketua Jurusan Teknik Informatika                : Ryan Ari Setyawan, S.Kom., M.Eng.

Sekretaris Jurusan Teknik Informatika        : Yumarlin MZ., S.Kom., M.Pd., M.Kom

 

Ketua Jurusan Teknik Sipil                             : Prasetya Adi, S.T., M.T

Sekretaris Jurusan Teknik Sipil                     : Ir. Bing Santoso, M.T.

 

Ketua Jurusan Teknik Mesin                          : Ir. Syahril Machmud, M.MT.

Sekretaris Jurusan Teknik Mesin                  : Ir. Supriyanto, M.T.

 

Ketua Program Magister Teknik Sipil             : Dr. Nindyo Cahyo K, S.T., M.T

Sekretaris Program  Magister Teknik Sipil    : Buddewi Sukindrawati, S.T., M.T